Vi planerar valpar i slutet av 2018 och under  våren 2019.